akak456

  1. ///////////////// ผู้เล่นในเครื่อข่ายอินเตอร์เนิตเดียวกัน ///////////

    1. ผู้เล่นในเครื่อข่ายอินเตอร์เนิตเดียวกัน คือหลานมันจะเลิกเล่นแล้ว ผมจะยึดเมืองของหลานมาเป็นเมืองของผมได้ไหมครับ.... (เล่นด้วยกันมา 3 เดือนแล้วครับ) - หลานต้องหยุดเล่น กี่วันครับ ผมจึงจะยึดของหลานผมได้....(ผมยังเล่นทุกวันนะครับ).... - หรืออื่นๆ โปรดแนะนำ... ขอบคุณ
บน