centaur warchief

  1. รับสมาิชิกเข้าเผ่า CenTaur Warchief [C][W]K76

    รับสมาิชิกเข้าเผ่า CenTaur Warchief [C][W] บริเวณ K 76 ครับ รับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน บริเวณ K76 ครับ บริเวณนี้ไม่ค่อยมีเผ่าซักเท่าไร ใครสนใจยังไงก็ บอกพิกัดไว้นะครับ แล้วเจอกันครับ (คนเริ่มเยอะแล้ว)
  2. รับสมาิชิกเข้าเผ่า CenTaur Warchief [C][W] K76

    รับสมาิชิกเข้าเผ่า CenTaur Warchief [C][W] บริเวณ K 76 ครับ รับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน บริเวณ K76 ครับ บริเวณนี้ไม่ค่อยมีเผ่าซักเท่าไร ใครสนใจยังไงก็ บอกพิกัดไว้นะครับ แล้วเจอกันครับ (คนเริ่มเยอะแล้ว)
  3. รับคนเข้าเผ่า CenTaur Warchief [C][W] K76

    รับคนเข้าเผ่า CenTaur Warchief [C][W] บริเวณ K 76 ทุกคนครับ ใครอยู๋บริเวณ K 76 เชิญได้เลยนะครับ ขอแบบอัฟเกรด บ่อยๆก็ดีนะครับ ^^ ใครสนใจ บอกพิกัดมาได้เลยครับ บริเวณนี้ไม่ค่อยมีเผ่าซักเท่าไร:D แล้วเจอกันนะครับ !!!
บน