เข้าเผ่า

  1. ใครไม่มีเผ่าบาง

    รับคนเข้าเผ่าที่มีคะเเนน 250+ คับในทวีป K.69 K.79 K.89 K.78 K.88 ไม่รับสบาย ไม่ออกจากเผ่าโดยไม่อนุญาติ ไม่เปนผู้หนีสงคราม สนใจติดต่อ windoes ในเชฟ 1 เลยคับ
บน