เครื่องหมาย

  1. สอบถามการลบการทำเครื่องหมายบนแผนที่

    เนื่องจากผมทำเครื่องหมายสมาิชิกในกลุ่มบนแผนที่แล้วอยากเปลี่ยนสี แต่ไม่สามารถลบสีเก่าได้ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ ขอบคุณครับ ณัฐ
บน