เผ่า ทวีป 36+-

  1. รับสมัครสมาชิกเข้าเผ่า ds*

    รับสมัครสมาชิกเข้าเผ่า ds* เผ่าที่เป็นกันเองครับ ไม่เน้นอะไรมากมายแค่อยู่กันแบบเพื่อน อยากให้ผู้เล่นทุกคนในเผ่าเล่นเกมกันอย่างสนุกและมีความสุข แบบนี้ละที่ds*ต้องการ
บน