เวิลด์2

  1. จำนวนประชากรของสิ่งก่อตั้งต่างๆที่อัพจนสุด(เวิลด์2)

    ที่ทำการหมู่บ้าน ระดับ 30 = 475 คน ค่ายทหาร ระดับ 25 = 303 คน โรงม้า ระดับ 20 = 158 คน โรงงาน ระดับ 15 = 72 คน สถานศึกษา ระดับ 1 = 80 คน โรงตีเหล็ก ระดับ 20 = 395 คน จุดรวมพล ระดับ 1 = 0 คน อนุสาวรีย์ ระดับ 1 = 10 คน ตลาด ระดับ 25 = 866 คน ค่ายพักคนตัดไม้ ระดับ 30 = 326 คน...
  2. K42 รับคนเข้าเผ่า

    รับคนเข้าเผ่าในK42 ตามหาชื่อ Kengjingjing แล้วส่งข้อความว่าต้องการร่วมเผ่าท่านจะได้รับการตอบกลับภายใน24ชม. หรือ ติดต่อที่หมายเลข 0891148555 หรือ อีเมล์ มาได้ที่ Suphoj2009@windowslive.com ได้ตลอด 24 ชม. ครับผม ;)
บน