justin devil

  1. รับสมาชิกเข้าเผ่าที่ไม่เกเร เพราะ ไม่ใหญ่

    :) เผ่า ที่ว่านี้อยู่ บริเวณ เค 16 41 94 ครับชื่อเผ่า มายาคนเถื่อนครับ :) ตัวย่อ my_mr อยากเข้าเผ่าเราติดต่อได้นะครับ (รับทุกคนที่จริงใจจะเข้าเผ่าเรา)
บน