ขอที่ครับ

  1. อยากให้มีการทิ้งหมู่บ้านได้

    ในบันดาบ้านที่ยึดมาได้หรือบ้านหลักที่ไม่ต้องการอยากให้มีการที่ได้ หรืดการทำให้เป็นหมู่บ้านร้างได้อะครับ เพราะตอนนี้ผมไม่ต้องการหมู่บ้านที่ผมยึดมาได้แล้วครับ
บน