ผม จะ อยู่ ด้วยย ~~!!

  1. ใครจะก่อตั้งหมู่บ้าน ??

    ใคร จะ ก่อ ตั้ง หมู่ บ้าน ใหม่ บริเวณ ไหน !! ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงใต้
บน