ผู้ผจญภัย

  1. รับสมาชิกเข้าสู่เผ่า

    เผ่า !!Challenger!! โดย Byinn The Challenger ใช้ชื่อย่อว่า Chalie ต้องการเพื่อนร่วมในชนเผ่าของเราครับ ขอเป็นทวีปใกล้ ๆ K12,13,14 ครับ คนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ และถ้าจะใช้ภาษาต่างประเทศก็ควรใช้ ของเขาให้ถูกต้องด้วยเช่นกันครับ :)
บน