ประชากร

  1. จำนวนประชากรของสิ่งก่อตั้งต่างๆที่อัพจนสุด(เวิลด์2)

    ที่ทำการหมู่บ้าน ระดับ 30 = 475 คน ค่ายทหาร ระดับ 25 = 303 คน โรงม้า ระดับ 20 = 158 คน โรงงาน ระดับ 15 = 72 คน สถานศึกษา ระดับ 1 = 80 คน โรงตีเหล็ก ระดับ 20 = 395 คน จุดรวมพล ระดับ 1 = 0 คน อนุสาวรีย์ ระดับ 1 = 10 คน ตลาด ระดับ 25 = 866 คน ค่ายพักคนตัดไม้ ระดับ 30 = 326 คน...
บน