รับสมาชิกเข้าเผ่าค่ะ

  1. รับสมัครเข้าร่วมเผ่าคาย่า

    -กฏการรับสมัคร 1.รับทุกทวีป และทวีป36รับทุกกรณี แต่ทวีปอื่นต้องรับการพิจารณาก่อน 2.คะแนน 100-200+ขึ้นไป 3.ทหาร50+ยิ่ง100+ยิ่งดี 4.อันดับของตัวเองในทวีปต้องต่ำกว่า200แต่ถ้าเกิน200เราจะมีเกณฑ์รับ 300 แต่ถ้าสูงกว่า300เราจะไม่รับการพิจารณา **ถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ
  2. รับสมัครเข้าร่วมเผ่าคาย่า

    -กฏการรับสมัคร 1.รับทุกทวีป และทวีป36รับทุกกรณี แต่ทวีปอื่นต้องรับการพิจารณาก่อน 2.คะแนน 100-200+ขึ้นไป 3.ทหาร50+ยิ่ง100ยิ่งดี 4.อันดับของตัวเองในทวีปต้องต่ำกว่า200แต่ถ้าเกิน200เราจะมีเกณฑ์รับ 300 แต่ถ้าสูงกว่า300เราจะไม่รับการพิจารณา **ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ
บน