รวบรวมคำถาม

  1. รวบรวมคำถามสำคัญ

    คำศัพท์ที่ควรรู้ คำเรียก แรม,แกะ ความหมาย ram เครื่องกระทุ้ง คำเรียก แมว,cat ความหมาย catapult เครื่องยิงหิน คำเรียก ตีเฟค ความหมาย fake การโจมตีหลอก โดยส่งทหารไปน้อยๆให้ศัตรูกลัวเล่น คำเรียก เรน ความหมาย Reinforcement กำลังสนับสนุน คำเรียก ฟาร์ม ความหมาย...