ยินดีรับ

  1. เผ่า s.s.k รับคนเข้าเผ่า ที่เล่นบ่อยและมีการพัฒนาตลอดเวลา

    socool2552 ใครสนใจ เข้าได้รับทุกคน ทุกวัย รักสงบแต่ยามมีสึกเราสู้ไม่ถอย
บน