การอัปเดทเป็นรุ่น 8.168

toonengja

Administrator
ทีมงานไทรบัลวอรส์
การอัปเดทเป็นรุ่น 8.168

เรียน ชุมชน,
การอัปเดทใหม่ของเราเป็นรุ่น 8.168 จะถูกทำในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม

การอัปเดทนี้มีการปรับปรุงกฎของเกมส์และทำให้บางอย่างสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นในเกมส์

การเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุง


ความชัดเจนของกฎข้อ 4.8
กฎของเกมส์ข้อ §4.8 (เกี่ยวกับการดูแลบัญชี) ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ และการสื่อความหมายของการทำผิดกฎเพื่อให้มีความสอดคล้องยิ่งขึ้นและอธิบายถึงวิธีการที่ฝ่ายสนับสนุนในการจัดการกับเรื่องในลักษณะนี้ โดยกฎจะเป็นดังนี้:
"หากระบบ "ผู้ช่วยดูแลบัญชี" นั้นถูกใช้อยู่ เจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกผู้ดูแลบัญชีและเสมือนว่าผู้ดูแลบัญชีนั้นทำหน้าที่ด้วยความยินยอมจากเจ้าของบัญชี โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับ (หรือจาก) บัญชีในขณะที่บัญชีเปิดใช้งานระบบผู้ช่วยดูแลอยู่ การนำไปใช้ในทางที่ผิดเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งจากการดูแลบัญชีอาจทำให้ถูกลงโทษกับบัญชีทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายช่วยเหลือในการระบุว่าเป็นการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่โดยจะดูเป็นกรณีไป"

การมีส่วนร่วมกับจุดยุทธศาสตร์เผ่า
หน้าต่างจุดยุทธศาสตร์ตอนนี้จะมีข้อมูลของจำนวนทรัพยากรที่สมาชิกในเผ่าแต่ละคนส่งมา โดยสามารถเลือกตัวกรองให้เป็นจำนวนทั้งหมด หรือใน 7 วันล่าสุด


และ/หรือ รายงานการต่อสู้
ตัวกรองรายงานการต่อสู้ตอนนี้จะมีตัวเลือก และ/หรือ เพื่อให้มีตัวเลือกตัวกรองที่มากขึ้น


ภาพรวมยูนิตทั้งหมด
หน้าต่างภาพรวมยูนิตตอนนี้จะเพิ่มแถวสำหรับยูนิตทั้งหมด โดยยูนิตทั้งหมดนี้จะเป็นยูนิตที่อยู่ในหมู่บ้าน, รวมถึงกองทัพนอกหมู่บ้าน, กองทัพที่สนับสนุนหมู่บ้าน และรวมถึงกองทัพของผู้เล่นอื่นที่ส่งมาสนับสนุน


การเพิ่มตัวเลือกไปยังภาพรวมการตั้งค่าสาธารณะ
เราได้เพิ่มข้อมูลเพื่อดูว่าสมาชิกในเผ่าจะสามารถถูกโจมตีได้หรือไม่ไปที่ภาพรวมการตั้งค่าสาธารณะของแต่ละเวิลด์

รางวัลความสำเร็จของกิจกรรมการเดินทางของพ่อค้า
หากผู้เล่นไม่ได้รับรางวัลความสำเร็จในกิจกรรมการเดินทางของพ่อค้า, ตอนนี้รางวัลความสำเร็จจะเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อกิจกรรมจบลง

ข้อเสนอแนะ

หากคุณมีข้อเสนอแนะ คุณสามารถบอกเราได้ในกระทู้นี้

ทีมงาน Tribal Wars