การอัปเดทเป็นรุ่น 8.175

toonengja

Administrator
ทีมงานไทรบัลวอรส์
การอัปเดทเป็นรุ่น 8.175

เรียน ชุมชน,
การอัปเดทใหม่ของเราเป็นรุ่น 8.174 จะถูกทำในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม

เพิ่มสิ่งใหม่ (จากการร้องขอของชุมชน)


การคุ้ยหาของ และรางวัลนักเก็บรวบรวมตอนนี้จะแยกออกจากกันแล้ว! เราได้เพิ่มรางวัลความสำเร็จอีก 2 รางวัลสำหรับการคุ้ยหาของ

การแก้ไขข้อผิดพลาด


แก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเปลี่ยนไปหน้าอื่นขณะที่กำลังร้องขอทรัพยากรสำหรับจุดยุทธศาสตร์


ข้อเสนอแนะ

หากคุณมีข้อเสนอแนะ คุณสามารถบอกเราได้ในกระทู้นี้

ทีมงาน Tribal Wars