การเปลี่ยนแปลงกฎของเกมส์

การแลกเปลี่ยนความเห็นใน 'ประกาศ' เริ่มโดย toonengja, 14. พฤศจิ 2018.

แชร์หน้านี้

 1. toonengja

  toonengja Administrator Staff Member

  เข้าร่วม:
  29. ตุลา 2016
  ข้อความ:
  158
  ได้รับการถูกใจ:
  1
  เรียน ผู้เล่น,

  ทางทีมงานจะเปลี่ยนแปลงกฎของเกมส์ และจะเริ่มใช้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  กฎสากล

  §1) ข้อมูลทั่วไป
  1. กรุณาอ่านกฎต่อไปนี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามกฎ
  2. โปรดทราบว่ากฎเหล่านี้นำไปใช้กับทุกด้าน และคุณสมบัติของเกมส์ทั้งหมด และการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. InnoGames มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกฎได้ทุกเมื่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะประกาศในฟอรั่ม และในหน้าแรกของ Tribal Wars
  4. โปรดจำไว้ว่าเวิลด์พิเศษ, เวิลด์ชั่วคราวอาจมีกฎและข้อจำกัดเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้จะแสดงอยู่ในประกาศของฟอรัมและคำแนะนำเบื้องต้นของเวิลด์
  5. InnoGames จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือความคิดเห็นใดๆของผู้ใช้ในเกมหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ และสามารถลบเนื้อหาของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผล หากถือว่าเป็นการละเมิดกฎของเรา
  6. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎ, ข้อบังคับต่างๆ และข้อจำกัดที่กล่าวถึงในย่อหน้าต่อไปนี้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายช่วยเหลือ ล่วงหน้า
  7. กฎเหล่านี้ไม่สามารถครอบคลุมประเด็นที่สามารถเป็นไปได้ทั้งหมด ฝ่ายช่วยเหลืออาจกำหนดบทลงโทษขึ้นมาในกรณีที่ไม่ครอบคลุมโดยกฎเหล่านี้
  8. โปรดคำนึงถึงว่านอกเหนือจากกฎ ข้อกำหนด และเงื่อนไข ของเรายังนำไปใช้กับการบริการของเรา และจำเป็นต้องปฎิบัติตามตลอดเวลา
  9. ฝ่ายช่วยเหลือ, ผู้ดูแลชุมชน และพนักงาน InnoGames จะไม่ขอรหัสผ่านของคุณ

  §2) หลักจรรยาบรรณ
  1. โปรดปฎิบัติต่อสมาชิกคนอื่นๆของชุมชนนี้อย่างสุภาพ การติดต่อกับผู้อื่นควรเป็นมิตร และสุภาพ
  2. ฝ่ายช่วยเหลือได้รับอนุญาตให้ลงโทษ หรือระงับการใช้งานผู้เล่นที่ทำผิดกฎเหล่านี้ออกจากเกมส์ได้ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง; ขึ้นอยู่กับความผิดโดยไม่จำเป็นต้องเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแบนจะต้องยื่นอุทรณ์ผ่านทางระบบช่วยเหลือเท่านั้น
  3. ในกรณีที่มีการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างรุนแรง หรือการใช้ระบบสนับสนุนอย่างไม่เหมาะสมฝ่ายสนับสนุนมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการผู้เล่นนั้นจากการใช้ระบบช่วยเหลือได้
  4. ผู้เล่นทุกคนจะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากฝ่ายช่วยเหลือ ผู้จัดการชุมชนเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด คำตัดสินของเธอ/เขา ถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. ทุกอย่างที่คุณเขียนภายในเกมส์หรือบริการที่เกี่ยวข้องสามารถถูกรายงานและถูกใช้เป็นหลักฐานเพื่อปรักปรำคุณในการอุทรณ์ของคุณ หรือในการอุทรณ์หัวข้ออื่นๆ หากมีข้อสงสัยในการแปลความหมายข้อความของคุณจะตกอยู่ที่ฝ่ายช่วยเหลือ
  6. ไม่อนุญาตให้เลียนแบบ หรือปลอมเป็นผู้เล่นคนอื่น, ทีมงาน หรือพนักงานของ InnoGames
  7. การอ้างตัวว่ารู้จักกับทีมงานฝ่ายช่วยเหลือ หรือพนักงานของ InnoGames เพื่อบังคับให้ผู้อื่นกระทำการใดๆนั้นถูกห้าม
  8. ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายช่วยเหลือ หรือผู้เล่นคนอื่น หากไม่ได้รับการยินยอมจากพวกเขา
  9. ผู้เล่นทุกคนต้องรายงานข้อผิดพลาดและบัคให้ ฝ่ายช่วยเหลือ ทราบทันทีที่พบหรือรู้ข้อผิดพลาดและบัค หากไม่ทำตาม, โดยเฉพาะหากเกิดความได้เปรียบในการใช้บัค/ข้อผิดพลาด, อาจนำไปสู่การลงโทษได้
  10. การได้รับผลประโยชน์จากผู้เล่นอื่นที่ทำผิดกฎอาจนำไปสู่การดำเนินการกับบัญชีที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้เล่นใดที่คิดว่าตนได้รับผลประโยชน์จากการละเมิดกฎ, ต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ โดยทันที
  11. ห้ามไม่ให้มีการขอให้ทำ หรือขอข้อมูลโดยตรง หรือทางอ้อม ที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของบัญชี หรือเพื่อแบล็กเมล์, หลอกหรือคุกคามผู้เล่นในลักษณะดังกล่าว; เช่นเดียวกับการก่อให้เกิดการทำผิดกฎในทางใดก็ตาม
  12. ไม่อนุญาตให้จัดเก็บ, แบ่งปัน, เผยแพร่หรือโฆษณาข้อมูลใดๆที่ละเมิดกฎในเกมส์ของเราในเกมส์หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องใดๆ
  13. ห้ามไม่ให้มีการใช้วิธีการภายนอกหรือภายในเกมส์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎ, ขัดขวาง หรือข้อจำกัดทางเทคนิคที่นำมาใช้ในเกมส์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

  §3) การสื่อสารและภาษา
  1. การแสดงอารมณ์, ศัพท์เฉพาะ, สื่อ หรือลิ้งค์ไปยังเนื้อหาที่มีการแสดง, เห็นชอบ หรือก่อให้เกิด ปัญหาทางการเมือง, ลามกอนาจาร, รุนแรง, เรื่องทางเพศ, เหยียดเพศ, ดูหมิ่น, ดูถูก, ข่มขู่ หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนั้นถูกห้ามภายในเกมส์ และแพลตฟอร์มใดๆที่เกี่ยวข้อง นี่รวมถึงข้อความหรือสื่อใดๆที่เซ็นเซอร์หรือถูกเปลี่ยนแปลงในทางใดๆแล้วก็ตาม
  2. ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อแบรนด์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ ชื่อที่ห้ามตั้ง ในส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี, โปรไฟล์, หมู่บ้าน หรือเผ่า
  3. การใช้เกมส์หรือบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อการโฆษณาเว็ปไซต์, โปรเจค หรือแบรนด์ไม่อนุญาตให้ทำไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หากต้องการทำเช่นนั้นต้องได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก ฝ่ายช่วยเหลือ ก่อน
  4. การสื่อสารระหว่างผู้เล่นและฝ่ายช่วยเหลือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีสื่อสารกับผู้เล่นอื่นที่ไม่ใช่คนไทย) หรือ ภาษาไทย (ในกรณีที่สื่อสารกับฝ่ายช่วยเหลือหรือผู้เล่นคนไทยเท่านั้น) ฝ่ายช่วยเหลือสามารถหยุดให้บริการคำขอที่ไม่สามารถเข้าใจได้ (เช่น การใช้โปรแกรมช่วยแปล)
  5. โปรไฟล์ผู้เล่นและเผ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย วลีของข้อความสั้นๆในภาษาอื่น สามารถใช้ได้ หากแปลอย่างถูกต้องให้เป็นภาษา English ไว้ให้โดยตรงหรือก่อนหน้านี้
  6. ผู้เล่นจะต้องไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวให้ผู้เล่นอื่นทราบ เนื่องจากอาจะถูกใช้เพื่อประนีประนอมบัญชีของพวกเขา หรือในทางอื่นที่ไม่เหมาะสม

  §4) บัญชี
  1. ผู้เล่นทุกคนสามารถมีบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีในแต่ละเกมส์เวิลด์ อนุญาตให้เล่นหลายเวิลด์โดยใช้บัญชีเดิมได้ หรือเล่น Tribal Wars โดยมีหลายบัญชี, ตราบใดที่ไม่ได้เล่นบนเวิลด์เดียวกัน
  2. หากผู้เล่นตัดสินใจ, ด้วยเหตุผลใดก็ตาม, ที่จะเล่นบัญชีอื่นบนเวิลด์เดียวกัน เขา/เธอ จะต้องทำให้แน่ใจว่าได้ทำการขอลบบัญชี และหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมงนับจากนั้น, ก่อนที่จะทำการเข้าสู่บัญชีใหม่ ไม่อนุญาตให้ยกเลิกกระบวนการในการลบบัญชีหลังจากนั้น
  3. บัญชีของผู้เล่นจะถูกลบออกจากเวิลด์หลังจากไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลา 14 วัน
  4. ไม่อนุญาตให้สร้าง และ/หรือ ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อผลประโยชน์หลักแก่บัญชีอื่น ("pushing"), รวมถึงการได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวนั้นถูกห้าม
  5. ไม่อนุญาตให้เข้าหรือพยายามเข้าถึงบัญชีของผู้เล่นอื่น แม้เพียงการพยายามเข้าถึงก็สามารถถูกลงโทษได้
  6. ห้ามให้รหัสผ่านกับผู้เล่นคนอื่น การฝ่าฝืนกฎข้อนี้ถือเป็นความเสี่ยงของผู้เล่น โดยฝ่ายช่วยเหลือไม่มีข้อผูกมัดในการให้ความช่วยเหลือในกรณีเหล่านี้
  7. หากผู้เล่นสูญเสียสิทธิการเข้าถึงบัญชีของเขา/เธอ และ/หรือคิดว่าบัญชีตกอยู่ในอันตราย ต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ ภายใน 7 วันเพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงที่ฝ่ายช่วยเหลือจะไม่สามารถให้สิทธิการเข้าถึงบัญชีได้อีก
  8. หากระบบ "ผู้ช่วยดูแลบัญชี" นั้นถูกใช้อยู่ เจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกผู้ดูแลบัญชีและเสมือนว่าผู้ดูแลบัญชีนั้นทำหน้าที่ด้วยความยินยอมจากเจ้าของบัญชี โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับ (หรือจาก) บัญชีในขณะที่บัญชีเปิดใช้งานระบบผู้ช่วยดูแลอยู่ ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ดูแลบัญชีจะไม่สามารถแก้ไขได้และจะไม่ได้รับการชดเชย หากมีการละเมิดกฎต่างๆโดยผู้ดูแล มีความเป็นไปได้ว่าบัญชีที่ได้รับการดูแลอาจได้รับการลงโทษ
  9. ผู้ใช้งานที่เล่นจากอุปกรณ์ หรือเครือข่ายเดียวกัน (เช่น บ้านเดียวกัน, โรงเรียนเดียวกัน, ที่ทำงานเดียวกัน) จะต้องตั้งค่า “ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกัน”
  10. ห้ามใช้อีเมลชั่วคราวในการลงทะเบียน หรือใช้สำหรับบัญชีไทรบัลวอรส์
  11. ผู้เล่นทุกคนต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง และความปลอดภัยของบัญชีของตน และข้อมูลที่กรอก
  12. เพื่อให้สามารถให้บริการของเรา ผู้เล่นไม่ควรปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจากฝ่ายช่วยเหลือโดยใช้วิธีการทางเทคนิคหรือโดยวิธีอื่นใด สิทธิ์ของผู้เล่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวต่อผู้ใช้รายอื่น (เช่นการใช้ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ) จะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎนี้

  §5) พรีเมียม

  1. คะแนนพรีเมียมสามารถซื้อได้จากร้านค้าหลักภายในเกมส์หรือบนแอปมือถือเท่านั้น การซื้อคะแนนพรีเมี่ยมจากแหล่งอื่นๆเป็นสิ่งที่ห้ามทำและคะแนนเหล่านั้นอาจถูกลบออกโดยไม่มีการชดเชย InnoGames จะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆสำหรับคะแนนพรีเมียมที่ไม่ได้ซื้อผ่านทางร้านค้าหลักภายในเกมส์หรือบนแอปมือถือของเรา
  2. ไม่อนุญาตให้ขาย, ซื้อ หรือเสนอบัญชีผู้ใช้งาน, ส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี หรือการบริการภายนอกเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเพื่อแลกกับคะแนนพรีเมี่ยม หรือผลประโยชน์ใดๆ ข้อยกเว้นที่สามารถทำได้คือจากองค์ประกอบภายในเกมส์ หรือระบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์โดยตรง และถูกออกแบบมาเพื่อให้มีผลกับระบบเศรษฐกิจในเกมส์
  3. การโอนคะแนนพรีเมี่ยมระหว่างผู้เล่นนั้นความเสี่ยงจะตกอยู่กับผู้เล่นที่มีส่วนร่วม โดยไม่ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายช่วยเหลือในการให้ความช่วยเหลือในกรณีเหล่านี้ โปรดระวัง คะแนนพรีเมี่ยมที่ได้รับจากผู้เล่นอื่นอาจถูกลบได้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นขอเงินคืน, ได้มาจากการฉ้อโกง หรือได้มาจากการทำผิดกฎตามที่ระบุไว้ หสกผู้เล่นได้รับคะแนนพรีเมียมโดยไม่ทราบแหล่งที่มา ควรติดต่อ ฝ่ายช่วยเหลือ ก่อนที่จะใช้คะแนนเหล่านั้น

  §6) โปรแกรมช่วยเล่น & สคริปต์
  1. ไทรบัลวอรส์จะต้องเล่นบนเบร้าเซอร์ที่รองรับผ่านทางหน้าเว็ปหลัก หรือแอปมือถือหลักที่มีการอัปเดท การกระทำใดๆในเกมส์ต้องทำด้วยตัวเอง หรือจากสคริปต์และเครื่องมือที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
  2. โปรแกรมช่วยเล่น, เครื่องมือ, สคริปต์ และโปรแกรมอื่นๆที่มีการดำเนินการโดยอัตโนมัติ หรือสามารถทำซ้ำ และ/หรือ ทำให้สามารถใช้ฟังก์ชันพรีเมี่ยมได้ นั้นถูกห้าม ยกเว้นว่าได้รับการอนุญาตที่ชัดเจน
  3. สคริปต์ที่สามารถใช้ได้ภายในเกมส์สามารถดูได้ ที่นี่

  กฎของเซิฟเวอร์

  §7) อื่นๆ


  กฎเกี่ยวกับสคริปต์

  สคริปต์ทุกชนิดจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายช่วยเหลือ หากคุณไม่แน่ใจว่าสคริปต์หรือเครื่องมือได้รับอนุญาตให้ใช้หรือไม่ คุณควรจะสอบถามฝ่ายช่วยเหลือในคำร้องขอรับบริการก่อนเสมอ รายชื่อสคริปต์ที่ได้รับอนุญาตสามารถดูได้บนฟอรั่ม

  กฎดังต่อไปนี้มีผลใช้:

  • ไม่อนุญาตให้ใช้ (greasemonkey/tampermonkey/…) หรือเครื่องมือต่างๆ (เช่น ส่วนเสริม/ addons เบร้าเซอร์) ที่มีลักษณะคล้ายคลึง
  • สคริปต์สามารถใช้เพื่อให้ทำได้ 1 อย่างต่อการคลิ้ก 1 ครั้งเท่านั้น ยกเว้นการเปลี่ยนชื่อคำสั่ง, หมู่บ้าน หรือชื่อหัวข้อรายงาน
  • สคริปต์จะต้องไม่มีการกระทำใดๆร่วมกับตัวช่วยปล้น เว้นแต่ว่าได้รับการอนุมัติจากทีมงานไทรบัลวอรส์
  • สคริปต์จะต้องไม่ส่งข้อมูลหรือโต้ตอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
  • สคริปต์จะต้องไม่เจาะจงหรือคลิ้ก โจมตี, ส่งการสนับสนุน หรือ ปุ่มตกลงในจุดรวมพล / หน้าต่างยืนยันการโจมตี
  • สคริปต์ไม่สามารถส่งการโจมตีแทนคุณได้และไม่สามารถใช้ส่งกองทัพโดยอัตโนมัติหรือมีจำนวนการคลิ้กน้อยกว่าการทำแบบปกติ
  • สคริปต์ไม่สามารถใช้เพื่อกระทำการใดๆเกี่ยวกับศูนย์แลกเปลี่ยนคะแนนพรีเมียมได้
  ทีมงานไทรบัลวอรส์อาจไม่อนุมัติสคริปต์ต่างๆขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจ แม้ว่าจะเป็นสคริปต์ที่อยู่ในกฎที่ระบุไว้ด้านบน


  รอบสปีด

  กฎของเกมส์เพิ่มเติมอาจนำไปใช้กับรอบสปีด โปรดแน่ใจว่าได้อ่านรายละเอียดของรอบนั้นๆอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าร่วม  ทีมงานไทรบัลวอรส์