ตลาด

  • ผู้เริ่มกระทู้ Vongola Family
  • เริ่มวันที่

Vongola Family

Guest
สำหรับผม ผมเล่นหลายเกมส์มาก ผมก็พยายามนำแนวทางการเล่นจากทุกเกมส์มาปรับเปลี่ยนใช้กลับไทรบัลวอร์ส วันนี้ผมเลยมาเสนอเกี่ยวกับตลาดนะครับ
ตลาด คือ สถานที่แลกเปลี่ยนการค้ากัน
สำหรับสิ่งที่ผมตองการให้มีการเพิ่มเติมคือให้มัการกำหนดว่าจะขายเฉพาะในเผ่าหรือขายนอกเผ่าหรือขายกับเผ่าพันธมิตร nap นะครับ
ข้อดี
1 มันจะช่วยทำให้เผ่าเจริญขึ้น
2 ทรัพยากรไม่ตกไปอยู่ในมือศัตรู
3 ทำให้ศัตรูไม่มีทรัพยากรสร้างทหารมาตีเรา
4 ทำให้ศัตรูไม่รู้ว่าเมืองไหนอุดมสมบูรณ์
5 เพิ่มความสัมพันธ์ของสมาชิกในเผ่า
6 ทำให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันโดยพูดคุยกันได้อย่างเป้นระบบ
ข้อเสีย
1 อาจใช้เวลานานในการทำระบบนี้
2 เป็นระบบที่ยุ่งยาก