ตัวเลือกใหม่ของระบบคุ้ยหาของ

toonengja

Administrator
ทีมงานไทรบัลวอรส์
เรียน ชุมชน,

ในการอัปเดทที่จะมาถึงนี้ จะมีตัวเลือกใหม่ของระบบคุ้ยหาของเปิดให้ใช้งานนั่นคือ ทันทีที่การคุ้ยหาของเสร็จสมบูรณ์, คุณจะเห็นตัวเลือก "คุ้ยหาของอีกครั้งด้วยกองกำลังชุดเดิม" ในรายงานคุ้ยหาของ

ทีมงาน Tribal Wars