ประกาศนโยบาย+รับสมัครผู้เล่นเข้าเผ่า NoFear

  • ผู้เริ่มกระทู้ ซาลาดิน
  • เริ่มวันที่

ซาลาดิน

Guest
ประกาศนโยบายเผ่า NoFear

NoFear หมายถึง เผ่าผู้ไม่หวาดหวั่น

ตั้งขึ้นด้วยความบ้าของหัวหน้าเผ่า มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อป้องกันการถูกยึดเมือง หรือถูกรุมตีอย่างโหดเหี้ยม

เผ่ามีนโยบายดังนี้
1. ไม่ยึดเมืองที่มีผู้เล่น ไม่รุมตีเมืองที่มีผู้เล่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความหมางใจกันทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
2. เน้นความเฮฮา
3. ไม่ด่าว่าสมาชิก ให้อภัยสมาชิกทุกคน ถ้ามีเหตุผลต้องจากกัน ก็จะให้การจากกันเป็นไปด้วยดี และเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ไม่มีการรุมตี รุมฟาร์มคนที่เคยเป็นสมาชิก
4. ไม่ตุกติกคำสัญญาที่จะช่วยเผ่าพันธมิตร แต่ถ้าพันธมิตรจะให้ไปรุมตีใคร ทางเผ่าจะไม่ไป
5. ร่วมกันสังหารผู้บุกรุก ตามอัธยาศัย
6. ไม่นำระบบอำมาตย์ หรือ ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องมาใช้ในเผ่า เมื่อมีปัญหาที่ต้องตัดสินก็ใช้การถกเถียงกันทางฟอรัม
ความเห็นใครจะเป็นความเห็นชี้ขาดขึ้นอยู่กับจังหวะและลีลา
7. อยู่กันด้วยความพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติกฎเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกอย่างใช้ความสมัครใจ ถ้าภายหลังปรากฎว่าภายในเผ่าไม่พร้อมเพรียง จะถือว่าเป็นเรื่องของฟ้าลิขิต ไม่ใช่ความผิด
ของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
8. เป็นมิตรที่ดีกับเพื่อนบ้านทั่วทั้งแผนที่ ไม่รังเกียจเรื่องที่ว่าเพื่อนบ้านเยอะจะทำให้ปล้นแร่ได้น้อย
9. เมื่อเวิร์ล 4 เปิด เผ่านี้จะยุบทันที และย้ายไปเล่นเวิร์ล4 เพราะหัวหน้าเผ่าขี้เกียจเล่นหลายเวิร์ล

หลังจากประกาศนโยบายแล้ว ก็จะเริ่มส่งข้อความขอเป็นพันธมิตรกับเผ่าในทวีป 45 และจะเริ่มทาบทามผู้เล่นในทวีป 45 ที่ยังไม่มีเผ่าอยู่