พลสอดแนม ขโมยข้อมูลเรา

apache24

New Member
คะแนน react
0
ฝ่ายโจมตีส่งพลสอดแนมมา 531 เรามีพลสอดแนมป้องกันอยู่ 572 พลสอดแนมฝ่ายโจมตีตายหมด
ฝ่ายโจมตีสามารถเห็นข้อมูลอะไรของเราบ้างครับ

แล้วถ้าฝ่ายโจมตีส่งยิงหินมา 1 สอดแนม มา 1 เรามีสอดแนม 500 หอก 1000 ดาบ 1000
ฝ่ายโจมตีสามารถเห็นกองกำลังของเราใหม