รวบรวมคำถามสำคัญ

entaexxx

Guest
คำศัพท์ที่ควรรู้

คำเรียก แรม,แกะ ความหมาย ram เครื่องกระทุ้ง

คำเรียก แมว,cat ความหมาย catapult เครื่องยิงหิน

คำเรียก ตีเฟค ความหมาย fake การโจมตีหลอก โดยส่งทหารไปน้อยๆให้ศัตรูกลัวเล่น

คำเรียก เรน ความหมาย Reinforcement กำลังสนับสนุน

คำเรียก ฟาร์ม ความหมาย หมู่บ้านที่อ่อนแอและถูกปล้นประจำ

คำเรียก IGM ความหมาย In Game Message จดหมาย

คำเรียก กิลด์ ความหมาย เผ่า

คำเรียก NAP ความหมาย Non-Aggression Pact หมายถึงสนธิสัญญาไม่รุกราน

ทัวไป

-ทำไมตัวเลขเป็นจุดทศนิยม

ไม่ใช่จุดครับ แต่คือ ,
เช่น 1.470 P
คือ 1,470 คะแนน


-พิกัด จุดเกิด หรือโซน -/- หรือ +/+ เขาดูกันตรงไหน

ไทรบัลวอรส์ ไม่มี +/+ -/- นะครับ เราจะดูจากทวีป คือ ตรงพิกัดหมู่บ้านเราจะมี ( xxx |yyy ) K ... ตรงหลัง K ครับ คือทวีป
xxx l yyy คือพิกัด

-คะแนนคืออะไร ดูตรงไหน

คะแนนจะได้จากการที่เราสร้างสิ่งก่อสร้าง
สร้างทหารไม่ได้คะแนน
ดูได้จากตัวเลขในวงเล็บ ด้านหลังเมนู อันดับ

-ถ้าสร้างสิ่งก่อสร้างจนเต็มหมดจะกินเนื้อที่ฟาร์มเท่าไหร่

ถ้าเมืองหลวง อัพจนสุด ใช้ 4193 คน max รองรับคนต่อเมือง 24000
24000-4193 = 19807 จำนวนที่เหลือที่สามารถสร้างทหารได้
ถ้าเมืองรอง แต่อัพโบสถ์รองเต็ม ใช้ 16211 คน
24000-16206 = 7794 จำนวนที่เหลือที่สามารถาสร้างทหารได้ ถ้าไม่สร้าง
โบสถ์รอง ตัดออก 12013 = 24000-16206+12013 = 19812

-คะแนนสูงสุดถ้าอัพสิ่งก่อสร้างได้คะแนนเท่าไหร่

รวบรวมคะแนนสูงสุดของเมืองและแยกมาให้เลยนะครับ
ที่ทำการหมู่บ้าน ระดับ 30 = 1.978 คะแนน
ค่ายทหาร ระดับ 25 = 1.272 คะแนน
โรงม้า ระดับ 20 = 639 คะแนน
โรงงาน ระดับ 15 = 308 คะแนน
โบสถ์ ระดับ 3 = 14 คะแนน
โบสถ์เอก ระดับ 1 = 10 คะแนน
สถานศึกษา ระดับ 1 = 512 คะแนน
โรงตีเหล็ก ระดับ 20 = 607 คะแนน
จุดรวมพล ระดับ 1 = 0 คะแนน
อนุสวรีย์ ระดับ 1 = 24 คะแนน
ตลาด ระดับ 25 = 795 คะแนน
ค่ายพักคนตัดไม้ ระดับ 30 = 1.187 คะแนน
บ่อดินเหนียว ระดับ 30 = 1.187 คะแนน
เหมืองเหล็ก ระดับ 30 = 1.187 คะแนน
ฟาร์ม ระดับ 30 = 989 คะแนน
โกดัง ระดับ 30 = 1.187 คะแนน
ที่ซ่อนลับ ระดับ 10 = 26 คะแนน
กำแพง ระดับ 20 = 256 คะแนน
รวม 12.174 คะแนน ถ้าเป็นเมืองหลัก ถ้าเป็นเมือง 2,3,4,..... จะ+4คะแนนเพราะเป็นโบสถ์ปกติ

-ถ้าเล่นร้านเนท ต้องแจ้งใช้อินเตอร์เนทร่วมกันไหม จะโดนแบนไหม

ไม่ต้องแจ้งครับ ทีมงานจะมีวิธีตรวจสอบว่าเล่นที่ร้านเนท ไม่โดนแบนครับ

หมู่บ้านร้าง

-หมู่บ้านโบนัส หมู่บ้านคนเถื่อน คืออะไร

หมู่บ้านโบนัส หมู่บ้านคนเถื่อน จะเป็นสีเทาๆในแผนที่เกิดจากระบบสุ่มมาให้
เมื่อผู้เล่นกดเริ่มเล่นใหม่ หมู่บ้านเดิมก็จะกลายเป็นหมู่บ้านคนเถื่อน


-รูปแบบของหมู่บ้านโบนัส มีอะไรบ้าง

ผลผลิตไม้เพิ่มขึ้น 100%
ผลผลิตดินเหนียวเพิ่มขึ้น 100%
ผลผลิดเหล็กเพิ่มขึ้น 100%
ประชากรเพิ่มขึ้น 10%
ความเร็วในการเกณฑ์กองกำลังของค่ายทหารเพิ่มขึ้น 33%
ความเร็วในการเกณฑ์กองกำลังของโรงม้าเพิ่มขึ้น 33%
ความเร็วในการผลิตของโรงงานเพิ่มขึ้น 50%
ผลผลิตทรัพยากรทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30%
ความจุโกดังและจำนวนพ่อค้าเพิ่มขึ้น 50%


-หมู่บ้านร้าง มีทหารหรือไม่

ไม่มีทหารครับ แต่อาจจะมีกำแพงได้


-หมู่บ้านโบนัสทำไมคะแนนเพิ่ม

หมู่บ้านโบนัสจะเติบโตได้เองครับ
เกิดจากระบบสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆในหมู่บ้านโบนัส
ส่วนจะสร้างอะไรนั้นเกิดจากการสุ่ม


-ถ้าเราส่งกองกำลังจากหมู่บ้านไปหมู่บ้านร้าง (หมู่บ้านร้างหมายถึงหมู่บ้านโบนัส หมู่บ้านคนเถื่อน)
เราจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง


ได้ทรัพยากรครับ ตามจำนวนที่ทหารเราขนได้
ในกรณีทืี่ทหารเราขนได้เยอะกว่าที่หมู่บ้านร้างมี
ก็จะขนได้มาหมดเลยครับ


- เราจะต้องทำยังไงในการยึดหมู่บ้านโบนัส

ใช้ขุนนางยึดครับ


-ถ้าเราเอาขุนพลไปปล้นหมู่บ้านโบนัสแล้ว ขุนพลจะตายเหมือนทหารธรรมดาหรือไม่

ตายได้ครับถ้าไปคนเดียว อาจจะชนกำแพงตาย


-ถ้าไปปล้นหมู่บ้านโบนัสแล้วเราจะได้คะแนนเพิ่มหรือไม่

ไม่ได้คะแนนครับ คะแนนเกิดจากการสร้างสิ่งก่อสร้าง


-ปล้นบ้านโบนัสทำไมทหารตาย

ที่ทำให้ตาย นั้นเป็นเพราะ หมู่บ้านโบนัสนั้น มีการโตขึ้น (สังเกตได้จากคะแนน)
ซึ่งหมายถึง มีกำแพง ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนะครับ
จึงทำให้ทหารเราวิ่งไปชนกำแพงตายบ้างก็มีครับ


-หมู่บ้านโบนัสนี่ ถ้าหากเรายึดแล้ว มันจะขึ้นชื่อว่าเราเป็นคนยึดหรือไม่
หรือเมื่อยึดแล้ว คนอื่นก็สามารมายึดต่อ โดยที่เราก็ยังถือว่าครอบครองอยู่หรือไม่


พอเรายึด หมู่บ้านจะกลายเป็นของเราครับ เหมือนเป็นหมู่บ้านหลังแรกเลย สามารถเปลี่ยนชื่อ
สร้างทหาร สร้างสิ่งก่อสร้างได้
และคนอื่น ก็สามารถยึดต่อจากเราได้เช่นกันครับ


-ทำไมบางทีหมู่บ้านร้างมีทหาร

เกิดจากผู้เล่นก่อนจะกดเริ่มเล่นใหม่ได้สร้างทหารทิ้งไว้
หรือเกิดจากผู้เล่นส่งกำลังสนับสนุนไปเฝ้าหมู่บ้านร้างไว้


-คุณสมบัติพิเศษของหมู่บ้านโบนัส ทำอย่างไรจึงจะได้มา

เข้ายึดโดยขุนนางครับ


การทหาร

-ปล้น ใช้คำสั่งอะไร

ไปที่จุดรวมพล ใช้คำสั่งโจมตีครับ


-ส่งกำลังสนับสนุน คืออะไร

คือส่งทหารไปเฝ้าเมืองนั่นเอง
เช่น ในกรณีที่เพื่อนในเผ่าเราโดนโจมตี
เราก็ส่งกองกำลังสนับสนุนไปที่เมืองเพื่อนในเผ่าเราครับ


-ส่งกำลังสนับสนุน เรียกกลับอย่างไร

ไปที่จุดรวมพล คลิกกองกำลัง เรียกกลับ


-ถ้ามีคนมาบุกเราจะรู้จำนวน ทหารที่มาบุกหรือไม่

ไม่รู้ครับ จนกว่าเขาจะมาถึง จะมีรายงานบอก


-ส่งม้าสอดแนม จะรู้ตัวไหม

เมื่อม้าสอดแนมไปถึง ผู้เล่นที่เราส่งไปจะรู้ตัวนะครับ จะมีรายงานบอก


-เวลาโดนบุก เพื่อนเอาทหารมาสนับสนุนเมืองของเรา
ต้องขยายฟาร์มให้รองรับจำนวนทหารหรือไม่


ไม่ต้องครับ ใช้ฟาร์มของเพื่อน


- แล้วเราจะรู้ได้หรือไม่ว่า ตอนนี้มีคนกำลังส่งทหารมาตีเมือง(แบบว่ากำลังมา)

ได้ครับ มันจะมีรูปดาบไขว้ขึ้นโชว์อยู่ด้านบนขวาๆติดๆกับรูปขุนพลครับ ถ้ามีคนมาตีนะ


-ม้าธนูเวลาโจมตี ฝ่ายป้องกันคิดค่าป้องกันอะไร

ฝ่ายป้องกันคิดค่าป้องกันธนู เพราะม้าธนูโจมตีเป็นธนู
เช่น ม้าธนูโจมตีพลธนู พลธนูคิดค่าป้องกัน 5

สัญลักษณ์ต่างๆ

-รายงานเมือเราโจมตี
-เมื่อมีโพสใหม่ในฟอรั่มเผ่า


***รออัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม***
 
แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล:

shimajodai2

Guest
กระทู้ดีมีประโยชน์มากครับ
ขอบคุณครับ คุณเต้
 

hermit

New Member
คะแนน react
0
อ้อ แมวมีความหมายอย่างนี้เองเหรอครับเนี่ย เพิ่งรู้นะเนี่ย(แกะพอจะรู้เพราะรูปมันฟ้อง:d )

กระทู้ดีมีสาระ;)
 

palofamily2

Member
คะแนน react
0
เข้ามาดูความหมายคำศัพท์ และเรื่องอื่น ๆ ที่ยังไม่รู้ ขอบคุณครับ
 

Darksoul01

New Member
คะแนน react
0
อยากรู้ว่าจะเพิ่ม ฟอรัม กับเผ่าพันธมิตรต้องทำไงบ้างอ่ะคับ
 

entaexxx

Guest
อยากรู้ว่าจะเพิ่ม ฟอรัม กับเผ่าพันธมิตรต้องทำไงบ้างอ่ะคับ
ไปที่ ฟอรั่ม จัดการฟอรั่ม เพิ่มเผ่าครับ
แล้วรอให้เผ่าที่เราเพิ่มตอบรับครับ
 

wutpaisal

Guest
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำศัพท์ที่น่ารู้ครับ
 

hermit

New Member
คะแนน react
0
ขอถามอะไรหน่อยครับ โบนัสของหมู่บ้านนี่มันบวกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับ เช่น ถ้าผมยึดหมู่บ้านโบนัสเพิ่มไม้ 100% ซ้ำ 2 แห่ง ไม้ผมจะเพิ่ม 200% หรือเปล่าครับ
 

Xavialtor

Guest
ขอถามอะไรหน่อยครับ โบนัสของหมู่บ้านนี่มันบวกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับ เช่น ถ้าผมยึดหมู่บ้านโบนัสเพิ่มไม้ 100% ซ้ำ 2 แห่ง ไม้ผมจะเพิ่ม 200% หรือเปล่าครับ
โบนัสจะตกอยู่ที่หมู่บ้านที่เรายึดได้ครับ ไม่ใช่ที่หมู่บ้านที่เราเริ่มต้น :d
 

SpecialX

Member
คะแนน react
0
ขอบคุณมากครับ เป็นความรู้ สำหรับสมาชิก ใหม่ ที่สุด ผมสนับสนุน
 

zen55555555

Guest
ขอถามต่อจากข้างบนครับ
ถ้ายึดหมู่บ้านโบนัสแล้ว. หมู่บ้านโบนัสก็จะกลายเป็นหมู่บ้านปกติใช่ไหมครับ
โบนัสต่างๆก็หมดไปไหมครับ
ขอบคุณครับ
 

Hel2oKunG

Guest
ขอถามต่อจากข้างบนครับ
ถ้ายึดหมู่บ้านโบนัสแล้ว. หมู่บ้านโบนัสก็จะกลายเป็นหมู่บ้านปกติใช่ไหมครับ
โบนัสต่างๆก็หมดไปไหมครับ
ขอบคุณครับ
หมู่บ้านโบนัส ก่อนยึดคือหมู่บ้านปกติ พอเรายึดถึงจะเป็นหมู่บ้านโบนัสจริงๆครับ :p
 

darkside

New Member
คะแนน react
0
-ถ้าเราเอาขุนพลไปปล้นหมู่บ้านโบนัสแล้ว ขุนพลจะตายเหมือนทหารธรรมดาหรือไม่

ตายได้ครับถ้าไปคนเดียว อาจจะชนกำแพงตาย
โอ้ยฮาครับ ชนกำแพงตาย โง่จิงๆ
 

zeroohm

Guest
ตอนส่งตัวเกมไม่ได้บอกเหรอครับว่าต้องส่งอย่างน้อยกี่ตัว ผมว่าตัวเกมมันก็บอกอยู่แล้วนะครับ