ระบบการต่อสู้

  • ผู้เริ่มกระทู้ สุมาตรา
  • เริ่มวันที่

สุมาตรา

Guest
ระบบการต่อสู้:พื้นฐาน- -คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการโจมตี การส่งกำลังสนับสนุน และการสอดแนมศัตรูได้ที่นี่

ระบบการต่อสู้:ขั้นสูง- -คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้ได้ที่นี่

เข้ายึดครองหมู่บ้าน- จุดมุ่งหมายสูงสุด คือการขยายอาณาเขตออกไปอย่างรวดเร็วและเข้ายึดครองหมู่บ้านอื่นๆ คุณสามารถศึกษาว่าจะทำได้อย่างไรได้ที่นี่