ระบบ แม่ทัพสิ้นชีพ

maximaxi

New Member
คะแนน react
0
ระบบ แม่ทัพสิ้นชีพ


ที่มา : ปกติแล้วในศึกสงครามหรือการรบต่างๆ หากแม่ทัพหรือขุนพลเอกเสียชีวิตในสนามรบ
จะส่งผลต่อขวัญกำลังใจของกองทัพ ทำให้ทหารในกองทัพหมดกำลังใจและถอนทัพ (แตกทัพ)


ระบบเกม :
เงื่อนไข
ฝ่ายตั้งรับ เมื่อโดนทัพบุกของฝ่ายตรงข้ามแล้วทำให้ขุนพลในบ้านพิกัดนั้นๆเสียชีวิต

ส่งผล
พิกัดนั้นๆจะขึ้นสถานะ เสียขวัญ ส่งผลทำให้พลังป้องกันของพิกัดนั้นลดลง 30%
ระยะเวลาที่ขึ้นสถานะ 180 นาทีต่อ 1 ขุนพล หลังจาก 180 นาทีสถานะ เสียขวัญ จะหายไปกลับเป็นปกติ

ผลต่อเนื่อง
หากขุนพลบ้านพิกัดนั้นตาย 2 ตัวหรือมากกว่าก็จะบวกเวลาเพิ่มไป เช่น
หากขุนพลตาย 2 ตัว ก็จะเป็นเพิ่ม 180*2 = 360 นาที จะบวกเวลาทบไปเรื่อยๆ
รวมถึงหากขุนพลเสียชีวิตขณะที่ เสียขวัญ ก็จะบวกเวลาทบไปด้วยเช่นกัน
แต่พลังป้องกันที่ลดลงจะคงที่ 30% ไม่มีการทบเพิ่ม
 
แก้ไขล่าสุด: