รับคนเข้าเผ่า GOD ครับ ขอ Active บ่อยๆครับ

Sir-oh

Guest
God of War

GOD รับคนเข้าเผ่าครับ รับ 50 คน

ถ้าจะให้ดี ขอเป็น K45 นะครับ

และระแวกไกล้เคียง รับหมดครับ

ถ้าสนใจให้บอกชื่อ มา

เดี๋ยวจะ ไปรับ