รับสมัตรคนเข้าร่วมเผ่าครับทวีปที่55

Game-

Guest
ตามหัวข้อเลยครับ ถ้าอยากเป็นสมาชิกเผ่า สี่หุน ของเราก็ขอเชิญเลยนะครับ
หรืออยากเป็นพันธมิตรกันก็ได้นะครับ
ติดต่อที่ Game- ได้ทุกทางครับ
ขอบคุณครับ