อยากแนะนำบางอย่างในไทรบัล

yuzy

New Member
คะแนน react
1
ตามหัวข้อเลยคับ
1. อยากให้มีการปรับเปี่ยน การเร่มต้นเวิลใหม่ ในขณะที่เวิลเก่ายังไม่จบ

เข้าใจว่าเปนการตลาด แต่ถ้าเปนแบบนี้ มันก้น่าเบื่อไปนิด พอเวิลใหม่มาทุกคนก้ไปจดจ่อกันหมด

ส่วนบางคนก้อาจเล่นสลับเวิล เช่นเล่น12 13ไม่เล่น เล่น14

เกมสงคราม พอเวิลใหม่มา เผ่าหลายเผ่าก้ รวมเผ่ากัน เพราะไปจดจ่อเวิลใหม่มากกว่า

2.ประเดนที่2 อยากให้เผ่า จำกัดสมาชิก 20-30พอ รวมทั้ง จำกัด พันธมิต หรือแนป อย่างละ10เผ่า น่าจะสนุกดี

ได้เปนสงครามจิง อีกทั้งจบเวิล มีการแจกพรีเมียม ให้กับเผ่า จบเวิล หรือรางวัลต่างๆๆ