เชิญผู้เล่นอื่นเข้าเผ่า

การแลกเปลี่ยนความเห็นใน 'เวิลด์ 6' เริ่มโดย ไอ้เล็ก, 24. พฤศจิ 2011.

แชร์หน้านี้

  1. อยากจะเชิญผู้เล่นอื่นเข้าเผ่า จะทำอย่างไร