เชิญเข้าเผ่า

  • ผู้เริ่มกระทู้ ไอ้เล็ก
  • เริ่มวันที่

ไอ้เล็ก

Guest
อยากจะเชิญผู้เล่นอื่นเข้าเผ่า จะทำยังไง