เผ่า =gps= เปิดรับสมาชิก.. K64 / k74 และทวีปข้างเคียง

  • ผู้เริ่มกระทู้ beer3000
  • เริ่มวันที่

beer3000

Guest
ผู้เล่นท่านใด.. ที่ยังไม่มีเผ่า และต้องการเข้าร่วมเผ่าเดียวกัน สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป...++

คุณสมบัติที่ต้องการ : ควรผู้เล่นที่มีการ"แอคทีฟ"เป็นประจำ // **หากสามารถออนได้ทุกวัน..กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ**