โปรดอ่านก่อนโพสต์ในหมวดนี้ครับ

สถานะ
ไม่เปิดให้มีการตอบกลับในภายหน้า

t0ny

Guest
หมวดนี้คือ ผู้เล่นมองหาชนเผ่า ตามชื่อนะครับ คือคุณเป็นผู้เล่น ต้องการหาชนเผ่าเพื่อเข้าร่วม อดุมคติเดียวกัน

ดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นคือ ...
- ผู้เล่นที่ยังไม่ีมีชนเผ่า เป็นผู้ตั้งกระทู้ใหม่
- ผู้เล่นบรรยายคุณสมบัติตนเอง ประสบการณ์ เวลาออนไลน์ ความสามารถ สายที่เล่น ต่างๆ เป็นต้น
- ผู้เล่นบรรยายคุณสมบัติของเผ่าที่อยากเข้าร่วม เช่นอยู่ใน ทวีป (k) ไหน คะแนนเท่าไร สมาชิกเยอะแค่ไหน เป็นต้น

ส่วนที่ไม่ควรจะเห็นในนี้คือ ...
- ชนเผ่าโฆษณาเผ่าตนเอง ให้หัวข้อใหม่
- คำถามต่างๆ
- ฯลฯ

ผมขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ย้าย แก้ไข ลงโทษผู้ไม่ปฎิบัติตามนะครับ ขอบคุณครับ
 
สถานะ
ไม่เปิดให้มีการตอบกลับในภายหน้า