w6:รางวัล

t0ny

Guest
เดี๋ยวแก้ไขให้ในการอัพเดทรุ่นต่อๆ ไปครับ บางทีตอนแปลในภาษาอังกฤษอาจจะเป็น Unit ทำให้คนแปลไม่เห็น context รวม เดี๋ยวจะประสานงานให้ครับ

ขอบคุณครับ