เหรียญทอง

  1. เหรียญทอง

    สมมุติว่าผมมีหมู่บ้าน a เป็นหมู่บ้านแรก และ มีหมู่บ้าน b เป็นหมู่บ้านที่สองนะครับ อยากจะถามว่า ถ้าสมมุติผมยึดหมู่บ้าน b สำเร็จ และ สร้างสถานศึกษาใหม่ การสะสมเหรียญทองในการสร้างขุนนาง จะมีความสัมพันธ์กับหมู่บ้าน a มั้ยครับ ความสัมพันธ์ในที่นี้คือ สมมุติผมสร้างขุนนางที่หมู่บ้าน a...
  2. ทำยังไง ถึงจะได้มาซึ่ง "เหรียญทอง" อ่ะครับ

    คือ สงสัย :d
บน