พลม้า

  1. ขอคำปรึกษาด้านกองกำลัง + ทรัพยากร

    ผมขอคำปรึกษา 2 อย่างนะครับ อาทิเช่น 1) ผมเพิ่งสร้างโรงม้าเสร็จ พี่น้องในเผ่าคิดว่า ผมควรจะเอาพลม้าหนัก หรือ พลม้าเบาเป็นกองกำลังหลักดีครับ หรือควรจะเอาพวกอื่นๆเป็นกองกำลังหลักมากกว่า ขอความเห็นด้วยครับ 2) ด้านทรัพยากรปัจจุบัน ผมสร้าง "บ่อดินเหนียว = Lv.11" และ "บ้านคนพักฟืน + เหมืองเหล็ก =...
บน