พรีเมียม

  1. พี่เมีย เอ๊ย!! พรีเมี่ยมกับเวิลด์

    พรีเมี่ยม มีผลกับเวิลด์ใดเวิลด์หนึ่ง หรือว่ามีผลกับทุกเวิลด์ครับ? :p
  2. ใครเล่นพี่เมีย เอ๊ย!! พรีเมียมมั่ง

    แบบว่าติดใจ กำลังจะซื้อแล้ว เอาแบบไหนคุ้ม อีกหน่อยจะมีโปรหรือเปล่า? คือ ผมคงได้เล่นทุกวันอีก 2-3 เดือน :eek:
บน