พูดคุย: การเดินทางของพ่อค้า

toonengja

Administrator
ทีมงานไทรบัลวอรส์
คิดอย่างไรกันบ้างครับ ชอบหรือไม่ชอบ อยากให้ปรับปรุงส่วนไหน ลองมาพูดคุยกันครับ