พูดคุย: กิจกรรมสัตว์ร้ายแห่งหุบเขามืด

toonengja

Administrator
ทีมงานไทรบัลวอรส์
ในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของอุปกรณ์ เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับ