เชิญคนเข้ารวมกับเผ่าแคว้นมคธครับ

sukum

Guest
ผมต้องการสมาชิกที่ไม่นำข้อมูลในเผ่าไปบอกคนอื่นแค่นี้และสมาชิกที่ออนบ่อยๆบอกพิกัดและชื่อมาครับ