[Guide] TW Stats

การแลกเปลี่ยนความเห็นใน 'ทั่วไป' เริ่มโดย Peace, 13. มิถุนา 2010.

แชร์หน้านี้

 1. Peace

  Peace Guest

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14. มิถุนา 2010
 2. Peace

  Peace Guest

  1. ช่อง Search หาข้อมูลผู้เล่น, เผ่า, หรือหมู่บ้าน

  โดยข้อมูลต่างๆ นั้น มีดังนี้

  ผู้เล่น
  - วันที่เริ่มเล่นของผู้เล่นนั้นๆ
  - อัตราคะแนนที่เพิ่มต่อวัน
  - อัตราคะแนนทำลายศัตรูที่เพิ่มต่อวัน
  - ประวัติการเข้าเผ่าทั้งหมด
  - ประวัติการยึดครองหมู่บ้าน
  - จำนวน และ ตำแหน่งหมู่บ้านทั้งหมด
  - อันดับที่ดีที่สุดที่เคยอยู่
  - คะแนนมากที่สุดที่เคยได้

  เผ่า
  - จำนวนสมาชิกเผ่า
  - ข้อมูลคะแนน, คะแนนทำลายศัตรู ของสมาชิกทุกคนต่อวัน
  - จำนวน และ ที่ตั้งหมู่บ้านทั้งหมดของเผ่า
  - ประวัติการย้ายเข้า, ย้ายออก ทั้งหมดของสมาชิกในเผ่า
  - ประวัติการยึดครองทั้งหมดของเผ่า
  - อันดับที่ดีที่สุดที่เคยอยู่
  - คะแนนมากที่สุดที่เคยได้

  หมู่บ้าน
  - ผู้เล่น และ เผ่า ที่เป็นเจ้าของปัจจุบัน
  - ประวัติการเปลี่ยนเจ้าของทั้งหมด
  - จำนวนวันเวลาที่ถูกยึดครองครั้งล่าสุด

  ตัวอย่างนะครับ
  ** ข้อมูลนี้ ไม่ได้อัพเดทนะครับ
  [​IMG]
  Members นั้นจะเป็นจำนวนผู้เล่นปัจจุบันนะครับ
  Villages จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดของเผ่านะครับ
  Tribe Changes ประวัติการย้ายเข้า ย้ายออก ทั้งหมดครับ
  Conquers ประวัติการยึดครองทั้งหมดครับ
  ที่เหลือๆ จะเป็นข้อมูลอันดับที่ดี ที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับ
   
 3. Peace

  Peace Guest

  4. แผนที่ของทั้งโลก

  [​IMG]

  Map setting
  - Zoom level : เราจะให้แผนที่เราละเอียดแค่ไหนนะครับ ปกติผมใช้ที่ 300% จะเห็นประมาณรอบๆ เราพอดี
  - Centre X,Y : จะให้แผนที่ของเรานั้น มีจุดศูนย์กลางตรงไหน, ผมแนะนำให้เลือกเป็นหมู่บ้านเรานะครับ
  - Show abandons : ในแผนที่เรานั้นจะให้แสดงหมู่บ้านคนเถื่อนหรือไม่
  - Markers only : จะแสดงเฉพาะเผ่าหรือผู้เล่นที่เราใส่ไปหรือไม่
  - Background Colour : สีพื้นหลังของแผนที่เรานะครับ
  - Continent grid : จะแสดงเส้นแบ่งทวีปหรือไม่
  - Show max noble distance : ระบุวงล้อมของขุนนางเราที่จะเดินไปได้ (ปกติ ไม่มีใครใช้หรอกครับ ถ้างง ก็อย่าไปสนใจ ฮ่าๆๆ)
  - Reset ... : ล้างข้อมูลทั้งหมดออก

  Tribe makers
  - ระบุชื่อเผ่าที่เราจะมาร์คสีให้นะครับ

  Player makers
  - ระบุผู้เล่นที่เราจะมาร์คสีให้นะครับ

  Village makers
  - ระบุพิกัดหมู่บ้านที่เราจะมาร์คสีให้นะครับ

  Generate map : สร้างแผนที่หลังจากเราตั้งค่าครบแล้วครับ
  Save this map for later : เก็บลิงค์แผนที่ไว้นั้นเองครับ
   
 4. Peace

  Peace Guest

  5. แผนที่แสดงการยึดครองของทั้งโลก

  แผนที่นี้ จะแสดงเฉพาะตำแหน่งที่เกิดการยึดครองเกิดขึ้นนะครับ
  โดยเราจะเอาไว้เช็คการเคลื่อนไหวของเผ่าอื่นก็ได้ครับ

  [​IMG]

  Map setting
  - Zoom level : เราจะให้แผนที่เราละเอียดแค่ไหนนะครับ ปกติผมใช้ที่ 300% จะเห็นประมาณรอบๆ เราพอดี
  - Centre X,Y : จะให้แผนที่ของเรานั้น มีจุดศูนย์กลางตรงไหน, ผมแนะนำให้เลือกเป็นหมู่บ้านเรานะครับ
  - Show abandons : ในแผนที่เรานั้นจะให้แสดงหมู่บ้านคนเถื่อนหรือไม่
  - Map mode : จะแสดงเฉพาะเผ่าหรือผู้เล่นที่เราใส่ไปหรือไม่
  - Background Colour : สีพื้นหลังของแผนที่เรานะครับ
  - Continent grid : จะแสดงเส้นแบ่งทวีปหรือไม่
  - Time Period : จำนวนเวลาล่าสุดที่เราสนใจ (เช่น ภายใน 24 ชม. ที่ผ่านมา เป็นต้น)
  - Reset ... : ล้างข้อมูลทั้งหมดออก

  Conquer makers
  - New owner : เผ่าที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านหลังการยึดครอง
  - Old owner : เผ่าที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านก่อนการยึดครอง
  - Colour : ตั้งสีที่เราต้องการให้แสดงบนแผนที่
  - New maker : ในกรณีที่เราสนใจมากกว่า 1 เผ่าครับ

  Generate map : สร้างแผนที่หลังจากเราตั้งค่าครบแล้วครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14. มิถุนา 2010
 5. Peace

  Peace Guest

  6. วางแผนการโจมตีที่ต้องการเวลาแน่นอน

  ในกรณีที่เราต้องการให้หลายๆ การโจมตีจากหลายๆ หมู่้บ้านสามารถลงจอดในเวลาเท่ากัน
  tool ตัวนี้สามารถช่วยคำนวณได้นั้นเองครับ

  เริ่มจาก step 1 นะครับ
  [​IMG]

  Target village : ตำแหน่งของเป้าหมายที่เราต้องการจะโจมตีนะครับ
  Attacking player : ชื่อ ID ของผู้โจมตีครับ (ของเรา หรือ ของเพื่อนนั้นเอง)
  Arrival Date : วันที่ลงจอดของกองกำลังที่เราต้องการนะครับ
  Arrival Time : เวลาที่ลงจอดครับ

  พอใส่เสร็จแล้วก็กด Next จะได้ประมาณรูปนี้นะครับ
  [​IMG]

  ที่เห็นจะเป็นชื่อหมู่บ้านทั้งหมดของผู้โจมตีนะครับ
  ให้เราเลือกหน้าหมู่บ้านที่เราต้องการจะใช้โจมตีเลยครับ
  แล้วด้านขวามือที่เป็นรูปทหารนั้น
  ให้เลือกทหารที่อยู่ในการโจมตีนี้ ที่เดินช้าที่สุดนะครับ
  แล้วก็กด Next

  [​IMG]
  นั้นจะเป็นตอนที่เสร็จหมดแล้วนะครับ
  ทางระบบจะประมวลผลออกมาให้ว่า เราต้องส่งออกไปเมื่อไรครับ
  โดยดูตรง Launch at นั้นเองครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14. มิถุนา 2010
 6. Peace

  Peace Guest

  7. คัดกรองชื่อผู้เล่นให้ในกรณีส่งข้อความเฉพาะจุด

  ในกรณีที่เราต้องการส่งข้อความหาหลายๆ คนในเผ่าหรือในพันธมิตรนะครับ

  [​IMG]
  Add a new tribe : เพิ่มเผ่าที่เราต้องการจะส่งข้อความลงไปนะครับ
  Control : ตรงปุ่ม Start over นั้นก็คือเริ่มตั้งใหม่ทั้งหมดครับ
  Save : เก็บข้อมูลรายชื่อนี้ไว้ เพื่อใช้อีกในอนาคตนะครับ
  Filter by continent : เลือกทวีปที่เราต้องการส่งอย่างเดียว, ถ้าไม่ได้คัดเป็นทวีปก็ปล่อยไว้ครับ

  โดยพอทำเสร็จแล้ว จะแสดงผลออกมาเป็นรายชื่อผู้เล่นที่เราต้อง
  เราสามารถ copy ทั้งหมดแล้วไปใส่ในช่องส่งออกในข้อความได้เลยครับ

  คำเตือน : การส่งข้อความไปรบกวนผู้อื่นนั้นผิดกฏนะครับ
   
 7. Peace

  Peace Guest

  8. ที่ตั้งของหมู่บ้านรอบๆ จุดที่เราต้องการ

  [​IMG]
  [​IMG]

  Step 1
  Search around : ตรงนี้จะให้เราเลือกนะครับ ว่าจะหาหมู่บ้านรอบๆ หมู่บ้าน, ผู้เล่น, หรือ เผ่า ครับ

  Step 2
  จะเป็นให้ใส่พิกัดหมู่บ้าน, ชื่อผู้เล่น, หรือชื่อเผ่า ที่เราต้องการนะครับ

  Step 3
  Filter results : จะหาเป้าหมายหมู่บ้านเฉพาะ บ้านร้าง, ไม่มีเผ่า, เฉพาะเผ่า..., หรือเฉพาะผู้เล่นไป
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14. มิถุนา 2010
 8. Peace

  Peace Guest

  9. ดูสถานะสงครามต่างๆ

  [​IMG]
  Side one : กรอกชื่อเผ่า หรือ ผู้เล่นที่เราต้องการสำหรับฝ่าย ก
  Choose time period : ระยะเวลาที่เราต้องการดู
  Side two : กรอกชื่อเผ่า หรือ ผู้เล่นที่เราต้องการสำหรับฝ่าย ข
   
 9. Peace

  Peace Guest

  เสร็จแล้วครับ เหนื่อย - -
  ใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับ :)
   
 10. BAM000BOO

  BAM000BOO Guest

  เยี่ยมมากครับ ขยันจริงๆ :):):)
   
 11. Peace

  Peace Guest

  คำสั่งจากเบื้องบนนะครับ ฮ่าๆๆ
  เพื่อช่วยผู้เล่นที่เข้าใจผิดว่า
  เข้ามาเล่นที่หลังแล้วจะไม่มีทางชนะได้เลยนะครับ
   
 12. ZeusTH

  ZeusTH New Member

  เข้าร่วม:
  10. พฤษภา 2010
  ข้อความ:
  8
  ได้รับการถูกใจ:
  0
  เป็นประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณมากครับ
   
 13. untizoun

  untizoun Guest

  ขอบคุณนะคับ

  ดีมากเลย
   
 14. konlolay

  konlolay Guest

  เก่งจ้าา แหม อุตส่าหืทำให้ดู เดี๋ยวให้รางวัล เป็นตั๋วเครื่องบินไป(ไม่)กลับ กรุงเทพ - ห้องกรง 1 ที่นั่ง พร้อมที่พัก + ยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมงฟรี
   
 15. Peace

  Peace Guest

  ตั๋วขาไป อาจไม่จำเป็นครับ หาเองง่ายตามสถานที่ทั่วไป ;)
  ถ้าเป็นขากลับ จะดีมากครับ

  ปล. ผมอาจจะเล่นจากห้องกรงก็ได้นะครับ ใครจะรู้ หึหึหึ
   
 16. JibiMaru

  JibiMaru Guest

  นั่นสิเห็นบินบ่อยนิ คิคิ(/เผ่น)
   
 17. lXshadowXl

  lXshadowXl New Member

  เข้าร่วม:
  24. พฤษภา 2010
  ข้อความ:
  24
  ได้รับการถูกใจ:
  0
  ในการคิดเวลาโจมตี เราสามารถที่จะใส่ได้หลายๆ ชื่อไหมครับ

  หรือใส่ได้แค่ชื่อเดียว ผมเห็นรูปแล้วใส่ได้เยอะ เลยถามนะครับ

  ถ้าใส่ได้ ต้องทำอย่างไรครับ ยกตัวอย่างหน่อยนะครับ

  ขอบคุณครับ
   
 18. ขอบคุณมากครับ
   
 19. Peace

  Peace Guest

  ขอโทษที่ตอบช้า(มาก) ครับ
  พอดีช่วงนี้ ยุ่งๆ แหะๆ

  ไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับ
  หมายถึง แผนการโจมตี (Attack planner) หรือเปล่าครับ
  ถ้าใช่ ก็ไม่สามารถเลือกหลายคนได้นะครับ (ผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน)
   
 20. boattoab

  boattoab New Member

  เข้าร่วม:
  15. มิถุนา 2010
  ข้อความ:
  7
  ได้รับการถูกใจ:
  0
  Peace ชื่อในเกมชื่อไรอ่าครับ