-rsa-

  • ผู้เริ่มกระทู้ Vongola Family
  • เริ่มวันที่

Vongola Family

Guest
-RSA- เปิดรับสมาชิก
โดยขอให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ไม่เป็นฟาร์มใคร
2. ไม่มีเรื่องกับใคร
3. กริยาท่าทางดีไม่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม
4. คะแนน500+
5. ถ้าเป็นผู้เล่นเกิดใหม่จะรับเป็นกรณีพิเศษ
6. ขอที่แอคทีฟจริงๆ ไม่แออคทีฟ ผมเตะทิ้งแล้วฟาร์ม
7. ขอเฉพาะคนที่อยู่ใน K75(หลัก) K74 K76(หลัก) K66 K67 K57(หลัก) และK47 เท่านั่นนะครับ เพราะคนทีอยู่ไกลผมไม่รับ(มันห่างไกลเกินไป)

*หลัก คือ รับเป็นคนพิเศษ คือสมัครปุ๊บได้ปั๊บ ไม่ต้องมารอถามนู้นถามนี้ครับ

สนใจ ติดต่อผม ได้ ครับ (ผมไม่ดุหรอกครับ)

ผมออนหลังเที่ยง -ถึงเที่ยงคืน
ก่อนเที่ยงให้ติดต่อ คุณomgg (คุณรุจน์) ครับ
หลังเที่ยงคืน ให้ติดต่อ คุณmackmint ครับ